Patyki Las Możliwości

Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej "Polityką Prywatności") określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Patyki Las Możliwości (zwanej dalej "Aplikacją") przez spółkę Turystyka Patyki sp. z o.o.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest spółka Turystyka Patyki sp. z o.o. NIP 7306128141 pod numerem KRS 0000839557 (zwana dalej "Administratorem").

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.

Dane osobowe, udostępniane przez Użytkownika, mogą być wykorzystywane przez Administratora do wysyłania Użytkownikowi informacji handlowych o nowościach i ofertach Administratora, wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego typu informacji.

Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej "dane zbierane automatycznie").

Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów statystycznych, polepszania jakości i funkcjonalności Aplikacji oraz do prowadzenia badań rynkowych.

§ 3 Pliki cookies

Aplikacja może wykorzystywać pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz zbierania danych statystycznych dotyczących użytkowania Aplikacji.

Użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednakże może to wpłynąć na nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji.

§ 4 Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz ich utratą lub uszkodzeniem.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub organem administracyjnym.

§ 5 Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny w Aplikacji lub bezpośrednio pod adresem email: kontakt@turystykapatyki.com.